Tietosuojaseloste

RANNIOT – Palvelun rekisterinpitäjä

Tämä on Mapitare Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.06.2020.

Mapitare Oy
Hirvaskatu 14
96190 Rovaniemi
Ly-tunnus 2220644-8
info(#)mapitare.fi
puh. +358405359506

Mapitare Oy toimii RANNIOT palvelun rekisterinpitäjä.

Organisaatioiden omat pääkäyttäjät vastaavat rekisteristä.

Mapitare Oy on Suomalainen karttateknologiayritys, jonka taustalla on jo yli 15-vuoden kokemukset turvallisuusviranomaisten operatiivisten tilannekuva- ja kenttäjohtamisjärjestelmien parissa. Yrityksemme tarjoaa kokonaisvaltaista kartta- ja paikannuspalvelua sekä asiakaskohtaisia viestintä-, karttateknologia- ja rajapintapalveluita ja niistä koostettuja tilannekuva- ja johtamisjärjestelmiä.

Lisätietoja: https://mapitare.fi/index.php

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Rekisterin nimi

RANNIOT – Asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

RANNIOT – Asiakasrekisteriin tallennetaan verkkokaupasta hankitut palvelut, lisenssit ja laitteet. RANNIOT – Mobiili ohjelmissa ostokset liitetään rekisteröityyn asiakkuuteen.

RANNIOT – Asiakasrekisteriin tallennetaan vain palvelun kannalta välttämättöntä tietoa, joilla verkkopalvelut, lisenssit, laitteet voidaan yhdistää asiakkuuteen. Maksusuorituksista vastaa maksunvälityspalvelu. Maksunvälityspalvelusta saamme ja tallennamme vahvistuksen, että maksu on hyväksytty.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin.

Tietoja ei käytetä markkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

RANNIOT – Asiakasrekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Sukunimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Käyttäjätunnus
  • Salasana
  • Tehdyt tilaukset

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei julkaista miltään osin.

Henkilötietoja ei luovuteta muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti rekisterinpitäjän toimesta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

RANNIOT – Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää oman organisaation pääkäyttäjälle, joka saattaa sen kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee ilmoittaa ensisijaisesti organisaationsa pääkäyttäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Ilmoitukset

Mikäli havaitsemme tai epäilemme joutuneemme tietomurron kohteeksi, siitä tehdään aina ilmoitus Kyberturvallisuuskeskukseen cert@traficom.fi.

Asiasta tehdään myös rikosilmoitus https://www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus.

Teeme myös ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle https://tietosuoja.fi/tietoturvaloukkaukset

Tietomurroista Ilmoitamme myös suoraan asiakkaille, jota asia koskee.

Tietosuojaseloste

Mapitare Oy kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen (”Tietosuojaseloste”) mukaisesti rekisterinpitäjänä tarjotakseen ja kehittääkseen Mapitare:n tuotteita, mobiilisovelluksia, palveluita ja verkkosivuja (yhdessä ”Palvelut”) sekä näihin liittyen.

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksissä ja tiedusteluissa voit halutessasi olla yhteydessä meihin joko sähköpostilla osoitteeseen info@ranniot.fi tai vaihtoehtoisesti kirjeitse osoitteeseen Mapitare, Tietosuojaseloste, Hirvaskatu 14, 96190 ROVANIEMI, Suomi.

Tämä Tietosuojaseloste koskee RANNIOT palvelua.

Mapitare pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen. Palveluiden käyttämisen jatkaminen tarkoittaa, että olet hyväksynyt tähän Tietosuojaselosteeseen tehdyt muutokset.

Miten keräämme sinun tietojasi

RANNIOT ohjelmistot eivät kerää sinun tietojasi.

Asiakas voi itse ohjelmassa luoda ryhmän ja jakaa ryhmän tiedot kavereille. Ryhmään liittyneet henkilöt välittävät tietoa reaaliaikaista paikkatietoa omasta ja liitettyjen laitteiden sijainnista toisilleen. Poistumalla ryhmästä tietojen välitys lakkaa.

Hankittujen laitteiden paikkatietoa tallennetaan viimeisten havaintojen osalta tietokantaan. Tietokantaa käytetään siihen, että käyttäjä voi hakea omien laitteiden paikannushistorian viimeisten havaintojen osalta. Historian tarkastelu tapahtuu laitekohtaisesti.

Ainoastaan kun lähestyt meitä sähköpostitse tai puhelimitse, tallennetaan kontaktitietosi meille siksi aikaa, kun selvittelemme sinua koskevaa pyyntöä tai teknistä ongelmaa. Kun tehtävä on ohi, niin poistamme henkilökohtaiset tietosi.

Paikkatiedot

Vaikka RANNIOT on paikkatieto-ohjelmisto niin se ei kerää toimittajalle mitään tietoa sinun liikkeistäsi tai tallenteistasi. Mikäli liityt ryhmään niin silloin julkaiset tilapäisesti tietoa vain ryhmän jäsenille omasta ja liitettyjen laitteiden paikoista.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Mahdollisissa vika- ja selvitystiloissa asiakkuustietoa voidaan siirtää verkko- ja laitepalvelusta vastaavan yhteistyökumppanin Digita käyttöön.

Käyttäjäehdot

Mapitare & Digita ei takaa ohjelman ja laitteistojen virheetöntä toimintaa kaikissa laitteistoissa-, alustoissa, sekä ohjelmakombinaatioissa. Mapitare & Digita ei vastaa tuotteen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä

info(#)ranniot.fi

Verkkoon ja paikannuslaitteisiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä

iot.support(#)digita.fi

Julkaisuluvat

Maastokarttat

©Maanmittauslaitos, CC BY 4.0

©Lantmäteriet, CC BY 4.0

©Kartverket, CC BY 4.0

Tiestö

©Liikennevirasto, CC BY 4.0

©Trafikverket, CC BY 4.0

©Kartverket, CC BY 4.0

Osoiteaineisto

©Väestörekisterikeskus, CC BY 4.0

©Trafikverket, CC BY 4.0

©Kartverket, CC BY 4.0

Kiinteistönrajat – ja tunnukset

©Maanmittauslaitos, CC BY 4.0

Peltolohkorekisteri- ja tunnukset

©MAVI, CC BY 4.0

OpenStreetMap

©OpenStreetMap contributors

©Creative Commons, CC BY-SA

Muu data

©Metsähallitus

©SYKE

©LIPAS

Merikartta

©Liikenneviraston lisenssi No. 1604/07/07.03.01/2015

©Sjöfartsverket licence No. 18-02843